Thứ Sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2010

on
Sau một loạt các sổ tay PhotoShop 2007, 2008 thì nay cuốn 2009 đã ra đời trước sự mong mỏi của đông đảo bản trẻ yêu thích đồ họa. Ebook là tập hợp rất nhiều bài viết ở các diễn đàn đồ họa Việt Nam. Thêm vào đó là các bài viết bằng tiếng Anh, Trung, Nhật.. được chuyển qua Tiếng Việt. Đọc ebook các bạn có thể thấy công sức và tâm huyết của tác giả.


Download Sổ Tay Photoshop 2010:
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6

0 nhận xét:

Đăng nhận xét