Thứ Sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2010

on
Photoshop - Chèn chữ vào hình độc đáo

Tạo Text độc đáo trên hình ảnh của bạn
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo nên một tác phẩm với hiệu ứng chèn chữ đặc biệt . Bức ảnh của bạn sẽ trông thật bắt mắt với hiệu ứng này .

Bước 01:
+ Bạn mở file nền lên và tạo một layer mới nhé (Ctrl+Shift+N) và đặt tên là layer "chữ" (Hình 01)


Hình 01

Bước 02:
+ Bây giờ bạn viết text vào layer Chữ nhé. bạn chon font chữ AcademyEngraved LET và đánh chữa LONELY vào (cho giống tác phẩm gốc) : (Hình 02)


Hình 02

Bước 03:
+ Bạn vào blending option và thiết lập Bevel and EmbossGradient overlay cho Text : (Hình 03 & 04 & 05 )


Hình 03


Hình 04


Hình 05

+ Bây giờ tác phẩm của bạn thế này.(Hình 06)


Hình 06

Bước 04:
+ Bây giờ chúng ta cần Convert to smart Object cho layer. (Hình 07)


Hình 07

Bước 05:
+ Gần xong rồi bây giờ chỉ cần dùng công cụ Eraser Tool và Smudge Toolđể xoá bớt Text đi là xong rồi : ( Hình 08)


Hình 08

+ Sau đây là tác phẩm : (Hình 09)


Hình 09

+ Chúc các bạn thực hiện thành công .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét